Gå direkte til indhold

Inspiration

Få inspiration til fysiske tiltag, som inviterer til idræt og bevægelse.

Publikation: Skolen 24/7
I publikationen 'Skolen 24/7 – rammer for en aktiv skole' kan man se innovative og inspirerende løsninger på, hvordan skolerne kan åbnes og gøres tilgængelige for alle. Se nærmere på 15 inspirerende cases, som viser, hvordan skolerne kan opgraderes, så de inviterer elever og lokalsamfund til at bruge skolen 24/7.

Hent publikationen på Realdanias hjemmeside

Inspirationskatalog fra Skole+
I inspirationskataloget fra Skole+ kan du læse om muligheder og udfordringer, når skolernes indendørsfaciliteter skal opdateres, så de indbyder til at sætte pulsen i vejret. Find også eksempler på, hvordan fysisk indretning kan understøtte skolernes samarbejde med lokale foreninger.

Hent inspirationskataloget i pdf