Gå direkte til indhold

Det vil vi

Skole+ er en kampagne, der viser nye veje til, hvordan indendørsfaciliteterne på landets skoler kan indrettes, så de i højere grad inviterer til idræt og bevægelse. Danmarks Idrætsforbund, Realdania og Lokale og Anlægsfonden står bag kampagnen. Alle projekter er i gang eller gennemført, og der er ikke flere ansøgningsmuligheder i kampagnen.

Folkeskolereformen betyder, at behovet for bedre rammer til idræt og bevægelse er vokset. Eleverne skal i højere grad inddrages i aktiviteter med idræt og bevægelse. Men mange folkeskoler har ikke indendørsfaciliteterne til det og mangler inspiration. Netop det er visionen for Skole+.

Gennem ny viden og inspiration til skoler og kommuner skal kampagnen være med til at kvalificere fremtidige indretninger og ombygninger af indendørsfaciliteter på skoler overalt i landet.

Parterne har afsat i alt 26 mio. kr. til Skole+. Realdania har bevilget 14 mio. kr., Lokale og Anlægsfonden 10 mio. kr, mens Danmarks Idrætsforbund bidrager med 2 mio. kr. Derudover bidrager kommunerne bag de udvalgte skoler samlet med cirka 20 mio. kr. til projekternes nye anlæg.

Seks projekter udvalgt
Alle kommuner og folkeskoler havde i 2014 mulighed for at ansøge om at deltage i kampagnen. Forudsætningen for at byde ind var et aktivt samarbejde med foreninger. De udvalgte skoler og rådgiverteams blev også offentliggjort i 2014.