Gå direkte til indhold

Baggrund

Der er brug for gode eksempler, som viser, hvordan skolens indendørsfaciliteter kan indrettes, så de fremmer bevægelse og åbner sig for lokalsamfundet. Og der er brug for viden, som kan kvalificere og inspirere den forandring, skolerne står midt i.

Landet over rummer de danske folkeskoler et utal af forskellige aktiviteter. Om dagen bruges bygningerne til at drive skole. Om eftermiddagen indtager idrætsforeningerne idrætshaller og gymnastikssale. Og om aftenen fortsætter de voksne med at bruge haller, sale, fag- og undervisningslokaler til idræt og motion, til teater og kunst og til møder i den lokale grundejerforening.

Skolen har dermed alle forudsætninger for at blive lokalsamfundets mødested. Men langt fra alle steder bliver dette potentiale udnyttet. Når klokken har ringet ud for sidste gang, står mange skoler tomme.

Med folkeskolereformen er skoleledelserne forpligtede til at sørge for, at eleverne i højere grad inddrages i aktiviteter med idræt og bevægelse - og behovet for at forbedre indendørsfaciliteterne er dermed vokset betragteligt.

Ny tilgang til indretning af skoler
Ét af de centrale værktøjer er en mere afvekslende og sjov skoledag, hvor idræt og bevægelse integreres i elevernes hverdag. Det kræver en ny tilgang til indretning og brug af skoler, som kun så småt er begyndt, men skal implementeres i alle danske kommuner og skoler i de kommende år.

Udfordringen er, at mange folkeskoler ikke har faciliteterne til at føre de mange visioner ud i livet og mangler inspiration til, hvordan det kan gøres. Derfor skal Skole+ være med til at vise nye veje til, hvordan skolen kan indrettes, så den inviterer til mere idræt og bevægelse.